Commissies

De vereniging kent, naast het bestuur, de volgende commissies:

Technische commissie
- Richard v/d Torre
- Wim Jacobs
- Eric van Gent

Kascommissie
- Mw van Buuringen
- Dhr.Rommelse
- Dhr. van Gent

Er is altijd ruimte bij de commissies. Je kunt je hiervoor aanmelden bij het bestuur.